DANIEL HÖGSTRÖM

Styrelseordförande/Koncernchef

daniel@bulldogmedia.se

MATTIAS KVARNSTRÖM

VD/Styrelseledamot
0760-193487

mattias@bulldogmedia.se

JON STRAND

Styrelseledamot

MARIA LITTORIN

Ekonomiansvarig
0729– 75 34 10

maria@bulldogmedia.se